Πτήση 14579 ---> Ιρλανδία

Η αγάπη κάνει θαύματα

Πτήση 14567 --> Βαρκελώνη

Μην είσαι καχύποπτος και ανασφαλής

Η αδικία είναι καταστροφική

Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές αντοχές

Back to top